MENU
Kinh nghiệm qua các năm

Từ năm 1988 đến năm 2001:
1. Tham gia thiết kế, kiểm hồ sơ thiết kê – dự toán, giám sát thi công các công trình xây dựng thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Tân Bình cũ , nay là hai quận Tân Bình và Tân Phú.
2. Tham gia công tác khảo sát – qui hoạch các khu chức năng trên địa bàn quận Tân Bình cũ.
3. Tham gia công tác khảo sát – qui hoạch công trình cải tạo kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, kênh Tân Hóa và một số công trình giao thông khác.
4. Tham gia công tác Định giá trị bồi hoàn giải tỏa phục vụ công tác qui hoạch giải tỏa trên địa bàn quận Tân Bình cũ.
5. Tham gia công tác Định giá nhà – đất cho Tòa án Nhân dân quận Tân Bình cũ và Đội thi hành án dân sự quận Tân Bình cũ, Tòa án Nhân dân TP. HCM và Đội thi hành án TP.HCM.
6. Tham gia công công tác giải quyết khiếu tố - khiếu nại có liên quan đến lĩnh vực nhà – đất trên địa bàn quận Tân Bình cũ.
 
Từ năm 2001 đến nay:
1. Khảo sát – thiết kế, xây dựng mới và sửa chữa chống lún – nghiêng hằng trăm căn nhà trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận, bao gồm nhà ở, nhà xưởng, văn phòng, khách sạn, chung cư.
2. Khảo sát – thiết kế một số các tuyến đường thuộc địa bàn quận Bình Tân, TP.HCM.
3. Cộng tác viên, thầu phụ các công trình qui mô lớn, công trình cao ốc (cho một số công ty xây dựng.)

 

Một số công trình tiêu biểu đã hoàn thành:

 

 

Tin tức liên quan